Signatgures per les Bases de Gramenet per a l'Educació i la Cultura

L'ANC demana que t'adhereixis a les Bases de Gramenet per a l'Educació i la Cultura de la República catalana

Ara s'obre l'oportunitat històrica de construir un nou estat modern, just, igualitari, democràtic, participatiu, educat i culte. Per això hem redactat aquestes Bases de Gramenet i et demanem que hi donis suport amb la teva signatura. Gràcies!
BASES DE GRAMENET
BASES PER A L’EDUCACIÓ I LA CULTURA DE LA REPÚBLICA CATALANA
L'ANC vol expressar la convicció que amb un Estat independent l'educació i la cultura podran contribuir decididament al ple desenvolupament dels ciutadans i que, d'aquesta manera, enriquirem l'aportació catalana al món.
La cultura catalana ha resistit durant anys els diversos embats de minorització, ha perviscut als intents d’anorrear-la i ha avançat permeable i en constant evolució fins avui. Igualment, l'escola catalana ha lluitat per mantenir la qualitat i la modernitat pedagògiques i ha tingut un paper clau a l'hora d'educar i bastir una societat cohesionada, democràtica i lliure. 
Amb el convenciment, doncs, que la cultura i l'educació són pilars fonamentals per al ple desenvolupament humà i per a tota societat avançada, els deu punts següents volen contribuir a assentar les bases educatives i culturals de la nova república catalana.
1. L’educació i la cultura són drets bàsics dels ciutadans i han de quedar establerts en la Constitució catalana.
2. L'educació i la cultura són fonamentals en tot estat democràtic, indispensables per a la igualtat i la llibertat dels individus i de la societat.
3. L’educació i la cultura són béns comuns que cal preservar. El seu desenvolupament es basa en la responsabilitat compartida de les institucions, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania.
4. La cultura catalana ha d’incloure i acollir les diverses expressions culturals que coexisteixen al nostre territori, perquè la identitat és un procés en construcció.
5. El català és la llengua pròpia de Catalunya i com a tal ha de gaudir de l’estatus i el rol que li correspon com a llengua d’estat. En conseqüència, ha de ser la llengua vehicular de tot el sistema educatiu, inclòs l’universitari. Totes les llengües, independentment dels parlants que tinguin, són patrimoni cultural de la humanitat, cal preservar-les i tenir-hi una actitud respectuosa.  
6. Catalunya ha de col·laborar amb institucions i agents culturals de tots els territoris de parla catalana per la vitalitat i la projecció de la llengua compartida i la cultura que s’hi expressa.
7. Les institucions i els agents culturals de Catalunya han de participar activament en els organismes i les xarxes culturals internacionals, i han de contribuir especialment en la protecció i la promoció de la diversitat cultural i lingüística del món.
8. El sistema educatiu català ha de cercar la plena competència dels seus alumnes en tots els àmbits curriculars de coneixement i ha de tenir per objectiu situar Catalunya al nivell dels països capdavanters de l’OCDE.
9. L'educació i la cultura han de ser eines per fer front a situacions de discriminació i per això cal que garanteixin, a tota la ciutadania, la plena equitat en l’accés, potenciant la capacitat d’autoformació i educació no formal, essencials pel desenvolupament al llarg de la vida.
10. Només una aposta decidida per l’educació i la cultura que estableixi complicitats i sinergies estratègiques i estructurades entre ambdós àmbits, contribuirà al ple desenvolupament individual i comú dels ciutadans.

3 setembre Taula rodona 3 presidents


11S tothom a la Meridiana